Obolon 2 vs Nyva Vinnycja

0:2 (0:0, 0:2)

Highlights